Artykuły w przeglądarce – mobilebook

Wybrane artykuły z magazynu drukowanego CHRONOS, w wersji elektronicznej. Czytnik umożliwia przeglądanie gazety na wszystkich urządzeniach. Nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.