Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa podpisało umowę z Zespołem Szkół Rzemiosła w Łodzi

13 lutego 2018 r., w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia w szkole klasy specjalistycznej o profilu zegarmistrz. Dokument został podpisany trójstronnie. Ze strony Urzędu Miasta Łodzi podpisu dokonał pierwszy wiceprezydent Tomasz Trela, Zespół Szkół reprezentował dyrektor Marcin Józefaciuk, zaś Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa jego prezes Filip Odrobiński.

Od lewej: Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła,  Tomasz Trela, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi, Filip Odrobiński, prezes. Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa

Od lewej: Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, Tomasz Trela, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi, Filip Odrobiński, prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa

Stowarzyszenie kieruje się wolą współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, które będzie dostosowane do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Celem wzajemnej współpracy jest zapewnienie spójnych, uzupełniających się działań, zmierzających do wzmocnienia jakości kształcenia zawodowego w szczególności w zakresie teoretycznego i praktycznego kształcenia uczniów.

W Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi powstanie klasa specjalistyczna o profilu zegarmistrz

W Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi powstanie klasa specjalistyczna o profilu zegarmistrz